Sarcoid

Sarcoiden zijn huidtumoren bij paarden die worden veroorzaakt door een virus. Alhoewel ze niet uitzaaien naar inwendige organen, kunnen ze toch ernstige gevolgen hebben voor paarden door hun lokale kwaadaardige karakter. Sarcoiden hebben de vervelende eigenschap om na een behandeling die niet afdoende is geweest agressiever terug te komen, waardoor de kans op succes (het volledig verdwijnen van het sarcoid met een volgende behandeling) sterk verkleint. Er zijn veel verschillende behandelingsmogelijkheden voor sarcoiden, zoals (laser)chirurgie, behandeling met "Liverpool creme" en injecties met BCG. Voor het optimale eindresultaat zal er zorgvuldig beoordeeld moeten worden welke behandeling het beste past bij het betreffende sarcoid.

Hanneke Panhuijzen
Hanneke Panhuijzen