Sinusscopie

Bij een sinusscopie wordt er met een camera via de neus of via een klein gaatje in de schedel in de voorholtes gekeken. Zo'n sinusscopie kan diagnostisch worden uitgevoerd om de oorzaak van neusuitvloeiïng bij paarden te onderzoeken. Doordat de kieswortels van de laatste kiezen in contact staan met de holtes (sinussen) in de schedel van een paard, kan een tandprobleem een secundaire sinusitis (infectie van de holtes) veroorzaken.