Spieraandoeningen

Spierbevangenheid uit zich door stijfheid, een abnormale beweging van de achterbenen, pijnlijke gespannen spieren op de rug en achterhand en niet meer willen lopen. Daarbij kan het paard fors zweten, spiertrillingen hebben, snel ademen en donker urineren. Spierbevangenheid treedt op tijdens inspanning wanneer er een onbalans is tussen de de hoeveelheid opgeslagen energie in de spieren en de gevraagde arbeid. Overbelasting van spieren en metabole verstoringen veroorzaakt door een tekort aan electrolyten en vitamine E of Selenium kunnen bijdragen aan het optreden ervan.

Als er sprake is van spierbevangenheid zal er direct worden gestart met pijnstilling en indien nodig infuus (om schade aan de nieren te voorkomen). Daarnaast zal er goed naar de balans tussen het rantsoen en de training gekeken moeten worden en moet eventueel het krachtvoer worden aangevuld met een supplement.

Is er sprake van chronische of terugkerende spierbevangenheid dan is er mogelijk sprake van een genetisch defect. Hier kan onderzoek naar worden gedaan door middel van DNA onderzoek aan bloed of haren en weefselonderzoek van spierbiopten.