SPOED

Voor dringende zorg zijn de dierenartsen 24/7 bereikbaar. Vermeld bij spoedgevallen altijd duidelijk het adres waar het paard zich bevindt, een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent en de toestand van het paard. Afhankelijk van het soort spoedgeval (koliek, wonden, slokdarmverstoppingen, acute ernstige kreupelheden of problemen bij het veulenen) zal de dierenarts u adviseren over wat u kunt doen voor zijn aankomst.