Urinewegen

Problemen van de urinewegen kunnen zich op verschillende niveaus bevinden: de nieren, de blaas, de plasbuis of aan de buitenzijde van de penis. Afhankelijk van de klachten zal de diagnostische benadering plaatsvinden.

Plast een paard bijvoorbeeld teveel dan zal het onderzoek zich onder andere richten op het functioneren van de nieren. Hiervoor zal er een urine- en bloedonderzoek worden verricht. Deze kunnen op de praktijk worden uitgevoerd. Voor andere problemen met de nieren kunnen deze echografisch in beeld worden gebracht.

Heeft een paard moeite met plassen of zit er bloed bij de urine dan is een urineonderzoek nodig en zal er ook onderzoek worden gedaan naar de blaas en de plasbuis. Dit onderzoek wordt verricht door het maken van een echo of een scopie van de blaas en de plasbuis (zie de foto van de binnenzijde van de plasbuis hierboven). Deze onderzoeken worden zeer goed verdragen door zowel merries als hengsten, een sedatie is over het algemeen voldoende.