Voeding

  • Het ruwvoer vormt het hoofdbestanddeel van het rantsoen van paarden. Het is dan ook opmerkelijk hoeveel aandacht er wordt besteed aan het krachtvoer rantsoen ten opzichte van het ruwvoer rantsoen. Om te weten wat een paard binnenkrijgt moeten de gehaltes in het ruwvoer worden bepaald in een lab. Met de verkregen waardes kan vervolgens een rantsoensberekening uitgevoerd worden om zonodig het krachtvoer rantsoen bij te sturen.

    Een van de huidige ontwikkelingen is dat het belang van voldoende eiwit van goede kwaliteit onontbeerlijk is voor een goede spieropbouw en herstel van weefselschade. Vaak zit er in ruwvoer (te) weinig eiwit. Dit kan in een aantal gevallen gecompenseerd worden door toevoeging van extra eiwit in het krachtvoer.

  • Om optimaal te presteren is optimale voeding nodig. Minder werklust, snellere vermoeidheid en minder spierontwikkeling zijn eerste aanwijzingen dat optimalisatie van het rantsoen mogelijk is. De rantsoensberekening berust voor een zeer belangrijk deel op de samenstelling van het ruwvoer. Deze gehaltes zullen dus in het lab bepaald dienen te worden. Vervolgens kan er voor de specifieke eisen die qua sport aan het paard gesteld worden een optimaal rantsoen worden samengesteld.

    Behalve de sub-optimaal presterende sportpaarden is er ook de groep patiënten die vanwege hun aandoening (allergie, maagdarmproblemen, etc.) een speciaal dieet nodig hebben. DAP Bodegraven is dealer van Pavo en Sanequi, maar in de rantsoensberekening worden alle voersoorten betrokken.

  • Een goede kwaliteit gras(kuil) is van veel factoren afhankelijk, zoals het maaimoment, het weer, de bemesting, het inkuilmanagement en genetica. Dat de bodem letterlijk de basis is voor een goede opbrengst en kwaliteit van ruwvoeders, blijkt steeds vaker uit onderzoek. Met name door wettelijke beperkingen van de hoeveelheid mest die op het land mag worden gebracht, staan de eiwitgehaltes onder druk en is het gras sterker afhankelijk van welke voedingsstoffen uit de bodem kunnen worden gehaald.

    Zoals er ruwvoermonsters kunnen worden geanalyseerd in het lab, kan dat ook voor bodemmonsters. Aan de hand van de labuitslagen krijgt u een advies hoe de opbrengst en kwaliteit van de kuil of het hooi kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door bepaalde bewerkingen van de bodem, kalk strooien of bemesten.

Voeding is de hoeksteen van het algehele functioneren, welbevinden én presteren van het paard. Dit geldt voor alle paarden en pony's, op alle niveau's, met elk hun eigen specifieke wensen. Het optimaliseren van de ransoenen speelt daarom een belangrijke rol in het bereiken van goede resultaten.

Terug naar Paard