Preventieve zorg

 • Onderdeel van de verzorging van uw hond is een jaarlijkse controle van uw hond, gevolgd door een eventuele vaccinatie. Als alternatief voor het zetten van bepaalde vaccinaties kan met behulp van het bepalen van de antilichaamtiter gekeken worden wat de mate van bescherming van de hond tegen betreffende ziekte is. Een titerbepaling is niet voor elke in Nederland voorkomende ziekte waartegen gevaccineerd wordt (zoals leprospirose) mogelijk.

  Het doel van vaccineren is het beperken van het risico om een besmettelijke ziekte op te lopen en het beperken van het risico ernstig ziek te worden van een reeds opgelopen besmettelijke ziekte.

  Om de gehele hondenpopulatie in Nederland goed te beschermen tegen bepaalde ziekten dient een zeker percentage van de populatie beschermd (lees: gevaccineerd) te zijn. Op deze manier ontspringen ook de niet goed beschermde dieren de dans, omdat de ziekte geen kans heeft zich goed te ontwikkelen. Wanneer het percentage gevaccineerde dieren te laag wordt, neemt het risico op het uitbreken van de ziekte binnen de populatie exponentieel toe.

  Tijdens de jaarlijkse controle wordt uw hond nagekeken en heeft u de mogelijkheden eventueel aanwezige problemen te bespreken. Wanneer uw hond gezond bevonden wordt kan hij gevaccineerd worden. Bij een volwassen hond wordt er op maat gevaccineerd. Dit houdt in dat er gekeken wordt naar de leefomstandigheden van de individuele hond. Hiermee wordt bedoeld dat we een risicoschatting maken aangaande de blootstelling van de ziektekiem waar tegen gevaccineerd kan worden.

  Heeft u vragen over het vaccineren van uw hond bel dan gerust met de assistente of, indien u een dierenarts wil spreken, tijdens een van de telefonische spreekuren.

 • De halfjaar controle is speciaal voor jonge honden van ongeveer een half jaar oud. Op deze leeftijd is het jonge hondenlichaam druk bezig volwassen te worden. Zowel lichamelijk als geestelijk. Het gebit is aan het wisselen, de groei van het lichaam is in volle gang, de vacht ontwikkelt zich en de hond is in de pubertijd.

  Zoals gezegd maakt de groei gedurende deze periode een belangrijke fase door. Groeit de hond goed? Niet te snel? Natuurlijk staat dit in relatie tot de voeding. Zaken, die in dit stadium nog te corrigeren zijn. Ook de opvoeding maakt een cruciale fase door. Gedurende de puberteit is de mogelijkheid gewenst gedrag aan te leren groter dan wanneer de hond volwassen is. En voor het afleren van ongewenst gedrag geldt hetzelfde.

  Resumerend kan gesteld worden dat een algehele controle van de hond van een half jaar oud de moeite waard is. Uw hond wordt uitgebreid onderzocht en er is alle ruimte voor vragen of eventuele problemen. Wanneer u eventuele vragen vooraf op papier zet is de kans klein dat u een vraag vergeet. Deze check is hét moment om eventuele problemen vroegtijdig aan te pakken.

 • Indien u deelneemt aan het HZP bent u verzekerd van optimale preventieve zorg binnen onze praktijk. Bovendien maakt u buiten de preventieve zorg voordeliger gebruik van onze diensten. Deelnemers betalen een vast bedrag per maand.

  Het HZP tracht een stimulans te zijn voor de eigenaar om het dier preventieve zorg te bieden. Het voordeel voor de dierenartsenpraktijk is de klantenbinding en loyaliteitsverhouding die ontstaat. Daarnaast zijn er meerdere contactmomenten per jaar op de kliniek, die mogelijkheden bieden in communicatie, overdracht van kennis en service naar de cliënt toe. Het voordeel voor de cliënt is dat de gehele preventieve zorg wordt geregeld. De eigenaar wordt ‘ontzorgd’. Het pakket geeft overzichtelijke kosten, maandelijks in kleine bedragen afgeschreven en korting op het totaal preventieve pakket. Wij noemen ons pakket dan ook wel het Preventief Zorgabonnement. Tevens krijgt de cliënt als blijk van waardering voor de loyaliteit een korting op alle overige behandelingen en producten bij de dierenartsenpraktijk.

Preventieve zorg is belangrijk. Immers, voorkomen is beter dan genezen. Wij bieden preventieve zorg op meerdere manieren aan. Behalve de jaarlijkse gezondheidheidscheck met vaccinatie en de halfjaar controle van uw pup kunt u ook kiezen voor deelname aan het preventief zorgabonnement, het HuisdierenZorgPlan (HZP).

Terug naar Hond