Privacyverklaring voor klanten

Evidensia Nederland B.V. / Evidensia Dierenklinieken B.V. / Evidensia NL Dierenklinieken B.V. ("wij") stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en respecteren.
In dit beleid staat de grondslag waarop wij eventuele persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u ons verstrekt verwerken. Lees het onderstaande zorgvuldig door om onze opvattingen en werkwijzen met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe wij deze verwerken, te begrijpen. Door onze praktijken in te zetten voor veterinaire diensten of onze website te bezoeken, aanvaardt u de in dit beleid beschreven werkwijzen en stemt u hiermee in.
Voor het doel van de Algemene verordening gegevensbescherming, is de Verwerkingsverantwoordelijke Evidensia Nederland B.V., gevestigd te 3451 HJ Vleuten aan de Wilhelminalaan 6.

Gegevenscategorieën die wij kunnen gebruiken:
Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:
• uw naam;
• uw adres;
• uw e-mailadres;
• uw telefoonnummer;
• uw financiële gegevens, zoals bank- en verzekeringsgegevens;
• uw geslacht.


• Gegevens die u ons verstrekt. U kunt ons gegevens over uzelf verstrekken door formulieren in te vullen op onze website of door telefonisch, per e-mail, persoonlijk in een praktijk of spreekkamer of op andere wijze met ons te communiceren. Dit omvat gegevens die u ons verstrekt als u ons inzet voor het verlenen van de diensten die zijn beschreven in onze Algemene voorwaarden, als u zich aanmeldt om onze website te gebruiken, als u zich inschrijft voor onze diensten, als u deelneemt aan discussiefora of andere social-mediafuncties op onze website, als u deelneemt aan een wedstrijd, aanbieding of onderzoek en als u met onze website een probleem meldt.

• Gegevens die wij over u verzamelen. Voor elk bezoek aan onze website kunnen wij automatisch de volgende gegevens verzamelen:

  • technische gegevens, waaronder het internetprotocoladres (IP-adres) dat is gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browser-invoegtoepassingtypen en -versies, besturingssysteem en platform.