Resorptielesie

In de meeste gevallen ontstaan glazuurbeschadigingen van tand en/of kies bij de kat als gevolg van resorptie van het harde tandweefsel. We noemen deze lesies resorptielesies (RL's). Op dit moment is er nog geen eenduidige verklaring voor het ontstaan van RL's. Wel is inmiddels bekend dat deze vorm van glazuurdefecten weliswaar het meest bij katten wordt gezien, maar ook bij andere diersoorten en zelfs bij de mens worden RL's gezien.

RL's veroorzaken pijn. Dit laat de kat helaas niet altijd merken met eten. Wanneer je met je vinger tegen een RL drukt zal opvallen dat de kat wel pijn aangeeft. Dit merk je doordat de kat klappert met de kaak of de kop wegtrekt.

Resorptielesie (witte pijl)Resorptielesie (witte pijl)
Vanwege deze pijnlijkheid dienen katten met RL's behandeld te worden. Waar glazuurdefecten bij honden vaak te herstellen zijn, kunnen RL's bij de kat per definitie niet hersteld worden. In het verleden is dat geprobeerd met steeds weer een teleurstellend resultaat. RL's ontstaan niet door trauma, het zijn ziektekiemen die verantwoordelijk zijn voor de beschadiging. Herstel van de glazuurbeschadiging kan helaas dit proces niet stoppen. De lesies worden langzaam groter.

Foto: resorptielesie van de hoektand 

De enige juiste behandeling van een element met een RL is extractie van desbetreffend element. Immers, de tand of kies veroorzaakt pijnklachten en bij progressie van het ziektebeeld is de kans groot dat de tand of kies afbreekt. Door het aangetaste element (chirurgisch) te extraheren voorkomt u dit.