Visites

  • Voor dringende zorg zijn de dierenartsen 24/7 bereikbaar. Vermeld bij spoedgevallen altijd duidelijk het adres waar het paard zich bevindt, een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent en de toestand van het paard. Afhankelijk van het soort spoedgeval (koliek, wonden, slokdarmverstoppingen, acute ernstige kreupelheden of problemen bij het veulenen) zal de dierenarts u adviseren over wat u kunt doen voor zijn aankomst.

  • Paarden worden gevaccineerd om het afweermechanisme van het lichaam te versterken tegen een virus of bacterie. Voor de wedstrijdpaarden geldt een verplichte vaccinatie tegen influenza. Voor KNHS wedstrijden geldt dat het paard een basisenting (twee entingen met een tussentijd van 21 tot 92 dagen) en nadien een jaarlijkse vervolgenting gehad moeten hebben. Voor FEI wedstrijden geldt bijkomend dat de paarden binnen zeven maanden na de basisenting een eerste booster enting gehad moeten hebben. Bovendien mag bij deelname aan een competitie de laatste vervolgenting niet langer dan zes maanden en 21 dagen geleden zijn.

    Let op: paarden mogen tijdens de basisenting en de eerste zeven dagen na de tweede basisenting of vervolgenting niet op wedstrijd (bij zowel de KNHS alsook de FEI).

    Voor meer informatie over de influenza enting, andere entingen zoals Tetanus, Droes, West Nijl, schimmels, of specifieke vragen over entschema's voor drachtige merries kunt u contact opnemen met onze dierenartsen.

  • De preventieve diergeneeskunde treedt steeds meer naar de voorgrond. Het paard wordt nagekeken (luisteren naar hart, longen, en darmen, controle van slijmvliezen, huidturgor, lymfeknopen, en benen) om aandoeningen en blessures voortijdig te diagnostiseren en de paarden gezond te houden. De jaarlijkse check-up van een paard wordt vaak gecombineerd met de jaarlijkse vaccinatie en/of gebitsbehandeling.

  • De regelgeving omtrent het ontwormen is de afgelopen jaren veranderd. Vanwege het risico op resistentie van de wormen tegen de ontwormingsmiddelen, is het systematisch ontwormen vervangen door het ontwormen na een positief mestonderzoek. Dit houdt in dat alleen paarden die een wormbesmetting ondergaan ontwormd zullen worden.

  • Wonden komen in verschillende vormen (groot-klein, oppervlakkig-diep, met of zonder bloeding), met betrokkenheid van essentiële structuren of niet en door verschillende oorzaken veelvuldig voor bij paarden. Voor de behandeling dienen daarom al deze factoren meegewogen te worden. Bij twijfel is het advies daarover te overleggen met een dierenarts.

Stalvisites worden ingepland voor onderzoeken, behandelingen en preventieve zorg waarvoor het niet noodzakelijk is dat het paard naar de kliniek komt. De geplande visites worden van maandag t/m vrijdag gereden tussen 09:00 en 18:00 uur. Voor spoedgevallen komen de dierenartsen uiteraard 24/7 bij u op stal langs voor de nodige medische zorgen.

Terug naar Paard